13 rokov sme tu pre Vás
/

Poskytujeme komplexnú oftalmologickú starostlivosť, zahŕňajúcu ambulantnú starostlivosť, ako aj ambulantné operácie oka. Naším poslaním je služba pacientom - liečba ich očných chorôb a riešenie ich problémov so zrakom. Našou prioritou je zlepšenie kvality videnia a tým aj života našich pacientov. Naše pracovisko sa venuje operatíve celého oka - od jeho povrchu až po operácie sietnice a sklovca či laserovej liečbe sietnicových ochorení - radi Vám poradíme vybrať vhodné riešenie pre Vaše oči.

Vyhlásenie o Ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/6769 / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR):

Vážení zákazníci spoločnosti, naša spoločnosť si veľmi váži Vašu dôveru a kladie dôraz na ochranu Vašich údajov, vrátane údajov osobných, pri ich spracúvaní. Spoločnosť spracúva všetky osobné údaje výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú ich ochranu. Cieľom tohoto prehlásenia je informovať o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou našich webových stránok, ako aj o niektorých ďalších prípadoch spracovania osobných údajov.


Tel.č. 02/43 63 70 77

Špecializované zariadenie jednodňovej a ambulantnej starostlivosti v odbore oftalmológia

Všetky zdravotne indikované operácie sú plne
hradené zdravotnou poisťovňou bez doplatku pacienta

Zmluvní partneri

vseobecna zdravotna poistovna union zdravotna poistovna zdravotna poistovna dovera

Copyright © 2019 Dr. Böhm. Všetky práva vyhradené. Made by TRIAD Advertising. Powered by SIMPLE WEB