13 rokov sme tu pre Vás
/

Operácie

operacie

Ako sa možno objednať na operáciu?

Pred operáciou je nevyhnutné komplexné vyšetrenie oboch očí na našom pracovisku. Každý mikrochirurg sa musí oboznámiť so stavom pacientovho oka ešte pre operáciou.

Na vyšetrenie očí sa môžete objednať prostredníctvom svojho očného lekára, osobne alebo telefonicky na t.č.: 02/ 43 63 70 77  v čase od 9-15 hod . Prostredníctvom e-mailu pacientov neobjednávame. So sebou si nezabudnite vziať preukaz poistenca a zdravotnú dokumentáciu od odosielajúceho oftalmológa.

Rady pred operáciou sivého zákalu

Pozorne si prosím prečítajte niekoľko rád, ktoré napomôžu bezproblémovému priebehu operácií.

Rady po operácii sivého zákalu

Sivý zákal

K najčastejším príčinám zhoršujúceho sa zraku vo vyššom veku je sivý zákal. V dôsledku pôsobenia mnohých príčin postupne dochádza ku strate priehľadnosti šošovky, čo sa prejavuje zhoršovaním videnia až do štádia slepoty. Ľudská šošovka, podobne ako šošovka fotoaparátu, má funkciu zaostrovať obraz dopadajúci na sietnicu, ktorú by sme mohli prirovnať k filmu fotoaparátu. Ak stráca priehľadnosť, kvalita obrazu sa zhoršuje.

Jedinou možnou liečbou sivého zákalu v súčasnosti je výmena zakalenej šošovky za umelú číru šošovku. Táto operácia je veľmi efektívna a patrí medzi najčastejšie operácie na ľudskom tele.

Štatisticky dostane sivý zákal takmer každý tretí človek.

Vďaka moderným technológiám sa táto operácia katarakty vykonáva ambulantne, to znamená, že pacient môže po operácii odísť domov.

Operačný rez je tak malý, že ho nie je potrebné šiť a pooperačné hojenie je kratšie. Operácia sa robí v lokálnom znecitlivení a je bezbolestná a rýchla. Samotný výkon trvá iba okolo 7 minút. Podstatou operácie sivého zákalu je rozdrvenie a odsatie zakalenej šošovky ultrazvukom pričom sa na jej miesto sa implantuje nová umelá číra šošovka.

Pacient má u nás možnosť výberu zo širokej ponuky vnútroočných šošoviek v najvyššej kvalite. Podrobnejšie informácie o výbere šošoviek nájdete tu. Naši odborníci Vám poradia vybrať pre Vás tú najvhodnejšiu.

Výkon je plne hradený zdravotnou poisťovňou bez doplatku pacienta.

Sekundárna (regeneratívna) katarakta

Opacifikácia zadného puzdra šošovky sa objavuje sa najčastejšie po 2 – 5 rokoch od operácie šedého zákalu. Je to najčastejšia neskorá komplikácia operácie katarakty. Prejavuje sa postupným zahmlievaním videnia akoby sa zákal znovu vracal.

Vzniká v dôsledku proliferácie buniek šošovkového puzdra, vytvára tzv. Elschningove perly alebo vytvára fibrózu - zhrubnutie zadného puzdra. Liečba je veľmi efektívna a podľa typu sa robí buď tzv. pulírovanie - vyčistenie zadného puzdra alebo sa zhrubnuté zadné puzdro otvorí laserom čím sa zraková ostrosť obnoví. Výkon je plne hradený zdravotnou poisťovňou bez doplatku pacienta.

Zelený zákal

Ochorenie pri ktorom je obvykle zvýšený vnútroočný tlak a pri nedostatočnej liečbe očnými kvapkami dochádza k nenávratnému poškodeniu zrakového nervu.
Operácií je niekoľko typov, cieľom je zlepšiť odtok komorovej vody z prednej časti oka a tým znížiť vnútroočný tlak. Výkon je plne hradený zdravotnou poisťovňou bez doplatku pacienta.

Plastiky mihalníc

Odstránenie rôznych výraskov, bradavíc, podkožných tukovitých ložísk, operácie porúch postavenie mihalníc – entropium, ektropium, odstránenie prevísajúcej kože a tuku z oblasti mihalníc.

Laserové zákroky na sietnici

Pars plana vitrektomia (operácia sietnice a sklovca)

Pri rôznych ochoreniach sietnice a sklovca, ktoré sú spojené so zhoršením videnia je potrebné operačné odstránenie chorobne zmeneného sklovca, ktorý vypĺňa očnú guľu. Zároveň sa takto ošetria aj zmeny na sietnici v periférii a v centrálnej oblasti. Naše centrum uskutočňuje tento typ operácie ambulantnou formou. Výkon je plne hradený zdravotnou poisťovňou Dôvera a Union.

Laserové operácie zeleného zákalu

Intravitreálne aplikácie liekov

Ochorenia ako vekom podmienená degenerácia žltej škvrny - makuly (VPDM – vlhká forma), diabetický edém makuly (DEM), uzávery sietnicových žíl spojených s edémom makuly, vitreomakulárny trakčný syndróm sú liečiteľné pomocou látok, ktoré sa aplikujú do priestoru oka (ako Avastin, Lucentis, Ozurdex, Eylea, Jetrea). Aplikácia prebieha ambulantnou formou za prísne sterilných pod mienok. Výkon je plne hradený zdravotnou poisťovňou bez doplatku pacienta. O preplatenie aplikovanej látky si však musí pacient zažiadať u svojej zdravotnej poisťovne.

Laserová korekcia zraku

Cena operácie je 350 €/ oko - cena zahŕňa aj všetky pooperačné kontroly. Na nasledujúcich riadkoch by sme vám radi poskytli všetky potrebné informácie, ktoré by ste mali vediet skôr ako sa rozhodnete podstúpiť operačný zákrok.

Jedná sa o vysoko sofistikovanú metódu korekcie dioptrickej chyby oka. Pomocou laseru ovplyvníme tvar povrchu rohovky oka, čím skorigujeme refrakčnú chybu. Zjednodušene povedané, vyrobíme okuliare priamo na povrchu oka.  

Operácia je v hodná najmä pre krátkozrakých ľudí a ľudí s astigmatismom, ktorým prekáža nosenie okuliarov.

Najskôr u nás absolvujete očné predoperačné vyšetrenie
Pred operácioiu je nevyhnutné absolvovať vyšetrenie na našom pracovisku v očnej ambulancii v Pezinku, ktoré spočíva v kompletnom vyšetrení zraku, diagnostike refrakčnej vady a topografie rohovky, vyšetrení očného pozadia a  konzultácie s lekárom. Je potrebné, aby pacient min. 2 týždne pred vyšetrením (a rovnako aj pred operáciou) nenosil kontaktné šošovky. Na vyšetrenie je možné objednať sa na tel.č. 033/640 07 84 alebo osobne v očnej ambulancii. 

Podrobné informácie o priebehu operácie ako aj o pooperačnej starostlivosti nájdte tu.

Všetky zdravotne indikované operácie sú plne
hradené zdravotnou poisťovňou bez doplatku pacienta

Zmluvní partneri

vseobecna zdravotna poistovna union zdravotna poistovna zdravotna poistovna dovera

Copyright © 2019 Dr. Böhm. Všetky práva vyhradené. Made by TRIAD Advertising. Powered by SIMPLE WEB