13 rokov sme tu pre Vás
/
MUDr. Peter Böhm ml., očný lekár a chirurg

MUDr. Peter Böhm ml., očný lekár a chirurg

„Zrakom vnímame 90% informácií zo sveta okolo nás. Som vďačný za momenty, keď pacientovi pomôžeme zlepšiť jeho najdôležitejší zmysel, vďaka ktorému pracuje, žije a spoznáva svet."

MUDr. Peter Böhm ml. vykonával pod vedením primára MUDr. Petra Böhma st. očné operácie už ako dvadsaťpäťročný. V dvadsiatich piatich rokoch prednášal pred kolegami zo sveta na Kongrese Americkej kataraktovej a refrakčnej chirurgie (ASCRS) v Bostone. Venuje sa operáciám sivého zákalu, operáciám sietnice, operáciám dioptrií excimerovým laserom. 

HLAVNÉ ČINNOSTI

VZDELANIE

2004 - 2005: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika ( UPJŠ ) Košice - LF Všeobecné lekárstvo
2005 - 2010: Univerzita Komenského Bratislava - LF Všeobecné lekárstvo
2010 - 2015: špecializačné štúdium SZU - odbor oftalmológia (prosím overiť roky)
2015: atestačná skúška z odboru oftalmológia (prosím overiť rok)

PRACOVISKO

2010 – dnes: Očné centrum Dr. Böhma

ZAHRANIČNÉ ŠTÚDIJNÉ POBYTY A ŠKOLENIA

1.– 30.6.2017: odborná stáž – Tel Avivi, Izrael – The Goldschleger Eye, Sheba Medical Centre, Tel Hashomer (prof. Moisseiev)
3. – 6.4. 2013: I. Eastern European Opthalmic spring Academy - Vitreoretinal Course, Bratislava, Prof. MUDr.  A. Černák
1. – 4.11.2011, Praha: Cataract course organized by CSKRCH, Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, Csc. 
22. – 24.11.2010, Praha: Cataract course organized by CSKRCH Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, Csc.

PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ / DOMÁCE A ZAHRANIČNÉ KONGRESY

Téma: Dvanásť rokov praxe Očného centra Dr. Böhma / Využívanie vlastných inovatívnych metód a vlastného patentovaného nástroja pri komplikovaných operáciách sivého zákalu

Téma: Výsledky štúdie nekorigovanej a korigovanej zrakovej ostrosti s inovatívnou presbyopickou umelou vnútroočnou šošovkou (Prospective Evaluation of Uncorrected and Best-Corrected Vision With Innovative Presbyopic IOL Design)

Ďalší odborníci

MUDr. Peter Böhm, primár, garant, kataraktový chirurg
MUDr. Peter Böhm, primár, garant, kataraktový chirurg
MUDr. Diego Sanchez FEBO, sietnicový očný chirurg
MUDr. Diego Sanchez FEBO, sietnicový očný chirurg
MUDr. Marián Halás, PhD., očný lekár a chirurg
MUDr. Marián Halás, PhD., očný lekár a chirurg
MUDr. Tatiana Zavgorodnya, PhD., očná lekárka a chirurgička
MUDr. Tatiana Zavgorodnya, PhD., očná lekárka a chirurgička
MUDr. Miroslava Porubanová, PhD., očná lekárka
MUDr. Miroslava Porubanová, PhD., očná lekárka
MUDr. Dominika Orendáčová, očná lekárka
MUDr. Dominika Orendáčová, očná lekárka
MUDr. Dominika Brunčáková, očná lekárka
MUDr. Dominika Brunčáková, očná lekárka

Všetky zdravotne indikované operácie sú plne
hradené zdravotnou poisťovňou bez doplatku pacienta

Zmluvní partneri

vseobecna zdravotna poistovna union zdravotna poistovna zdravotna poistovna dovera

Copyright © 2020 Dr. Böhm. Všetky práva vyhradené. Made by TRIAD Advertising. Powered by SIMPLE WEB