13 rokov sme tu pre Vás
/
MUDr. Jolana Huszárová, očná lekárka, Senec

MUDr. Jolana Huszárová, očná lekárka, Senec

očná lekárka, Senec

„Najkrajší pocit je pre mňa vidieť z ambulancie odchádzať spokojného pacienta bez bolesti a so zlepšeným videním."


MUDr. Jolana Huszárová sa venuje komplexnej očnej diagnostike u detí a dospelých.

HLAVNÉ ČINNOSTI

  • komplexná očná diagnostika
  • diagnostika a liečba akútnych stavov
  • diagnostika diabetických zmien na očnom pozadí
  • diagnostika vekom podmienenej degenerácií žltej škvrny
  • diagnostika a liečba zeleného zákalu
  • diagnostika refrakčných ochorení a predpisy okuliarov

VZDELANIE


1992 atestácia II. stupňa v odbore oftalmológia
1986 atestácia I. stupňa v odbore oftalmológia
1977 - 1983 LFUK Bratislava / odbor pediatria
1976 - 1977 Klinika pediatr. chir DFN LFUK - Bratislava - techn. admin. prac.
1972 - 1976 Reálne gymnázium, Senec

ŠKOLENIA


1998 Strabológia, Očné oddelenie FNsP Ostrava, ČR
1995 IVL Odb. školenie o kontaktných šošovkách, MUDr. A. Fedorová, Bratislava


Kontinuálne vzdelávanie a účasť na odborných slovenských a zahraničných kongresoch a vzdelávacích podujatiach.

PRACOVISKÁ


07 2019 – dnes:   Očná ambulancia Dr. Böhma, Senec
2017 - 2019          Očná ambulancia ZS - Fedinova 9., Bratislava, oftalmológ
2016 - 2017          Očná ambulancia PK DUSLO Šaľa, oftalmológ
2012 - 2016          Očná ambulancia PK NsP Galanta, oftalmológ a konziliárna činnosť
2007 - 2012          Očná ambulancia PK NsP Šaľa, oftalmológ, odborný garant
1996 - 2007          Očná ambulancia PK NsP Šaľa, oftalmológ a konziliárna činnosť
1995 - 1996          Očná ambulancia PK NsP Šaľa, oftalmológ a konziliárna činnosť
1983 - 1995          Očné oddelenie NsP Galanta, sekundárny lekár, ambulantný lekár, RZP - výjazdová služba, LSPP - očná, chir. a ORL odd.

PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ A KONGRESY


1986 Purkyňove dni OÚNZ - Galanta, Téma: „Krvavé slzy" - teória, história a vlastný príklad nami sledovanej pacientky.
1988 Okresný seminár OÚNZ Galanta Téma: Panelová diskusia o Myopia a a operácie myopie
1989 Okresný seminár OÚNZ Galanta Téma: Panelová diskusia Diabetes mellitus, klasifikácia DR
27.-28.4.1989 Vedecké pracovné dni SOS, Jasná, Liptovský Mikuláš, Fórum mladých oftalmológov. Téma: „Operácia pterýgia podľa Kenyona", spoluautor
1989 Prednáška o Glaukóme pre pacientov glaukomatikov, OÚNZ Galanta

Pravidelne aktuálne odborné prednášky pre Spolok lekárov NsP Galanta a NsP Šaľa, krajské semináre pre očné odd. FN Nitra na témy:

o glaukom
o katarakta
o neurooftalmológia
o detská oftalmologická problematika 
o suché oko
o ochorenia predného a zadného segmentu oka
o ochorenia terča zrakového nervu
o fakomatózy
o interdissciplinárne vzťahy
o poruchy farbocitu
o optické pomôcky, atď. /.

Aktuálne oftalmologické témy - prednášky na výročných schôdzach Únie nevidiacich a slabozrakých - Šaľa, náučné osvetové oftalmologické články v časopise Hlas Šaľanov.

Ďalší odborníci

MUDr. Peter Böhm, primár, garant, kataraktový chirurg
MUDr. Peter Böhm, primár, garant, kataraktový chirurg
MUDr. Peter Böhm ml., očný lekár a chirurg
MUDr. Peter Böhm ml., očný lekár a chirurg
MUDr. Diego Sanchez FEBO, sietnicový očný chirurg
MUDr. Diego Sanchez FEBO, sietnicový očný chirurg
MUDr. Marián Halás, PhD., očný lekár a chirurg
MUDr. Marián Halás, PhD., očný lekár a chirurg
MUDr. Tatiana Zavgorodnya, PhD., očná lekárka a chirurgička
MUDr. Tatiana Zavgorodnya, PhD., očná lekárka a chirurgička
MUDr. Miroslava Porubanová, PhD., očná lekárka
MUDr. Miroslava Porubanová, PhD., očná lekárka
MUDr. Dominika Orendáčová, očná lekárka
MUDr. Dominika Orendáčová, očná lekárka

Všetky zdravotne indikované operácie sú plne
hradené zdravotnou poisťovňou bez doplatku pacienta

Zmluvní partneri

vseobecna zdravotna poistovna union zdravotna poistovna zdravotna poistovna dovera

Copyright © 2020 Dr. Böhm. Všetky práva vyhradené. Made by TRIAD Advertising. Powered by SIMPLE WEB