13 rokov sme tu pre Vás
/

Operácie

operacie

Ako sa objednať na operáciu?

Pred operáciou je potrebné podstúpiť komplexné očné predoperačné vyšetrenie oboch očí na našom pracovisku. Každý mikrochirurg sa musí oboznámiť so stavom pacientovho oka ešte pre zákrokom. 

Na vyšetrenie očí sa môžete objednať prostredníctvom svojho očného lekára, osobne alebo telefonicky na t.č.: 02/ 43 63 70 77  v čase od 9-15 hod alebo e-mailom na termin@bohm.sk. Prineste si prosím preukaz poistenca a zdravotnú dokumentáciu od odosielajúceho oftalmológa.


Operácia dioptrií excimerovým laserom 

Očnom centre Dr. Böhma si ctíme tradície a rokmi overené postupy. Na odstraňovanie dioptrií používame jedinú overenú metódu, v ktorú máme dôveru: LASEK s excimerovým laserom. 

Cena operácie je 350 €/ oko. Cena zahŕňa všetky pooperačné kontroly. Podrobnejšie informácie vám radi poskytneme na tel.č. 02/ 4363 7077, v Pezinku na tel.č. 033/640 07 84, alebo osobne v ktorejkoľvek z našich ambulancií.

Pred operáciou je dôležité podstúpiť precízne očné predoperačné vyšetrenie. Vykonávame ho v Očnej ambulancii Dr. Böhma v Pezinku, kde máme komplexné diagnostické, prístrojové a chirurgické vybavenie. Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky na čísle 033/640 07 84 alebo e-mailom na pezinok@bohm.sk. 

Vyšetrenie pred excimerovou operáciou
Ak nosíte dioptrické okuliare, na vyšetrenie sa môžete objednať kedykoľvek.
Pokiaľ ich striedate s kontaktnými šošovkami, 4 týždne pred vyšetrením ich je potrebné celkom vylúčiť. 
Niektoré očné centrá požadujú vynechať nosenie kontaktných šošoviek na kratší čas (7 – 14 dní). Naša prax a potreba zaručiť pacientom maximálnu presnosť a bezpečnosť ukazujú, že pre precízny výsledok potrebujeme štvortýždenný odstup od ich nosenia.

Dlhodobé používanie kontaktných šošoviek môže meniť až deformovať tvar rohovky a posunúť jej optický stred. To môže negatívne ovplyvniť výsledky topografie, ktoré sú kľúčové pri plánovaní zákroku. Rohovka si potrebuje „oddýchnuť“, aby vyšetrenie topografie precízne nameralo potrebné údaje. 

Ako prebieha operácia excimerovým laserom?

Pred operáciou vám oči znecitlivieme anestetickými kvapkami. Celý zákrok je úplne bezbolestný, nemusíte mať strach. Na laserovej sále v prvom kroku pôsobením alkoholového roztoku uvoľníme jemnú najvrchnejšiu vrstvu rohovky, epitel. Jemne ho odsunieme. Excimerový laser následne na základe precíznych výpočtov vašej dioptrickej chyby odstráni požadované dioptrie. Epitel priložíme na miesto. Do oka vložíme ochrannú kontaktnú šošovku. Operácia je hotová. Ochrannú kontaktnú šošovku budete mať v očiach počas nasledujúcich 3 dní, až do prvej pooperačnej kontroly. Epitel pod ňou postupne dorastie. Šošovka má tiež utišujúcu funkciu – zmierňuje citlivosť oka po zákroku, ktorá sa obyčajne prejavuje ako slzenie, jemné rezanie či pálenie alebo zvýšená citlivosť na svetlo. Na kontrole na 3. deň väčšina pacientov už sprievodné príznaky po zákroku necíti. Kontaktnú šošovku vyberieme a vy budete môcť s veľkou pravdepodobnosťou opäť pracovať a plnohodnotne fungovať.

Prečo používame metódu LASEK s excimerovým laserom? 

Pre tieto dôvody vykonávame v Očnom centre Dr. Böhma výlučne metódu LASEK s použitím excimerového laseru:

Operácia dioptrií - porovnanie metód   

Niekotoré očné centrá odstraňujú dioptrie jednou metódou. Iné ponúkajú na výber viacero. V našom očnom centre dôverujeme jednej metóde s najdlhšou tradíciou vo svete: metóde LASIK s excimerovým laserom. 

Pri zvažovaní laserovej operácie sa môžete stretnúť s troma rozdielnymi laserovými metódami:

LASEK
Pre tieto dôvody vykonávame v Očnom centre Dr. Böhma výlučne metódu LASEK s použitím excimerového laseru:

Výhody metódy LASEK  

Nevýhody metódy LASEK  

LASIK / femtoLASIK
Pri metóde femtoLASIK chirurg v prvom kroku vytvorí rez rohovkou (lamela) femtosekundovým laserom. V druhom kroku lamelu odklopí. Nasleduje liečebný excimerový laser, ktorý odstráni časť rohovkového tkaniva, čím sa stenší rohovka.  V poslednom kroku chirurg vráti lamelu na miesto. Približne do mesiaca lamela prirastie k rohovke. Nikdy však nedosiahne takú pevnosť ako pred zákrokom.  Metódu preto neodporúčame profesionálnym športovcov a pri zvýšenom riziku úrazov.  Jedinou výhodou je metódy femtoLASIK je nízka pooperačná bolestivostivosť a rýchlejšia rehabilitácia videnia.

Ako nevýhody vnímame: 

RelexSMILE
Femtosekundový laser využíva aj metóda ReLEX SMILE.  Pomocou drobného rezu vytvorí chirurg otvor do rohovky, cez ktorý odstráni potrebné tkanivo. Výhodou metódy SMILE je podobne ako LASIKU  nízka pooperačná bolestivosť. Metóda je vhodná len pri obmedzenom rozpätí dioptrických chýb.

Operácia dioptrií - časté otázky 

Pre koho je vhodná operácia excimerovým laserom? Operácia je vhodná pre pacientov:

Kedy nie je vhodná operácia excimerovým laserom? Operácia nie je vhodná u pacientov:

Kedy sa môžem opäť líčiť? Prvých 7 dní sa nelíčte. S mejkapom a líčením očí môžete opäť začať na 8. deň od zákroku. Pri líčení a následnom odličovaní zbytočne na oko netlačte.

Kedy môžem začať šoférovať? Šoférovať budete môcť spravidla 1 – 2 týždne od operácie, resp. hneď po stabilizácii videnia.

Ako dlho musím nosiť slnečné okuliare? Oči si odporúčame chrániť slnečnými okuliarmi s kvalitným UV filtrom vždy za jasného počasia počas prvých šiestich mesiacov od operácie.

Operácia sivého zákalu 

Čo je sivý zákal? Sivý zákal (katarakta) patrí k najčastejším príčinám zhoršeného videnia vo vyššom veku. Ako dôsledok mnohých príčin, vrátane prirodzeného starnutia ľudského organizmu, stráca vnútroočná šošovka priehľadnosť. Postupne sa zakaľuje a začína „tvrdnúť“. 

Ľudská šošovka, podobne ako šošovka fotoaparátu, má funkciu zaostrovať obraz dopadajúci na sietnicu, ktorú by sme mohli prirovnať k filmu fotoaparátu. Ak stráca priehľadnosť, kvalita obrazu sa zhoršuje. Štatisticky dostane sivý zákal takmer každý tretí človek.

Prejavy sivého zákalu

Zakaľovanie vnútroočnej šošovky sa prejavuje zhoršovaním videnia. Bez operačnej liečby by ochorenie mohlo postupovať až do štádia slepoty. V počiatkoch ochorenia nemusíte cítiť výrazné zhoršenie videnia. Postupne si môžete všimnúť niektoré z týchto prejavov:

Vyšetrenie sivého zákalu

Sivý zákal, hovorovo známy aj ako šedý zákal, potvrdíme precíznym vyšetrením. Na vyšetrenie nepotrebujete žiadanku od lekára. Vyšetrenie sivého zákalu preplácajú v Očnom centre Dr. Böhma všetky zdravotné poisťovne. Počas vyšetrenia strávite u nás približne 2 hodiny.

Súčasťou vyšetrenia je viacero meraní vrátane zrakovej ostrosti, vnútroočného tlaku, očného pozadia a vyšetrenia na OCT (optická koherentná tomografia). Technológia umožňuje lekárovi precízne skontrolovať vašu sietnicu, makulu (miesto najostrejšieho videnia), aj zrakový nerv.

Na základe všetkých vykonaných meraní vám lekár navrhne ideálnu vnútroočnú šošovku „na mieru“. Tak, aby čo najlepšie spĺňala požiadavky na výborné videnie s ohľadom na vaše každodenné zvyky a životný štýl.

Dôležitá informácia. Počas predoperačného vyšetrenia vám rozkvapkáme zreničky. To môže spôsobiť dočasné zhoršenie videnia na blízko a zníženú schopnosť zaostriť. Niekoľko hodín po vyšetrení nebudete môcť pracovať. Pacientom odporúčame, aby po vyšetrení nešoférovali. Účinky kvapiek majú individuálne trvanie. U väčšiny pacientov zhoršené videnie ustúpi do 3 – 5 hodín.


Operácia sivého zákalu

Jedinou možnou liečbou je operácia sivého zákalu. Zákroku sa nemusíte vôbec báť. Ide o najčastejšiu operáciu na ľudskom tele. Vykonáva sa ambulantne, je bezbolestná počas zákroku aj počas hojenia. Trvá približne 10 minút. Priamo po zákroku odchádza pacient domov. Podstatou operácie je odstránenie zakalenej šošovky ultrazvukom. Na jej miesto implantujeme novú umelú číru šošovku.

Operáciu sivého zákalu preplácajú v Očnom centre Dr. Böhma kompletne všetky zdravotné poisťovne.

Pacient má u nás možnosť výberu zo širokej ponuky vnútroočných šošoviek v najvyššej kvalite. Podrobnejšie informácie o výbere šošoviek nájdete tu. Naši odborníci Vám poradia vybrať pre vás tú najvhodnejšiu.

Špecializujeme sa aj na komplikované prípady. Špecializujeme sa aj na komplikované operácie sivého zákalu. Pri náročných prípadoch používame jedinečné inovatívne techniky vrátane patentovaného nástroja MUDr. Petra Böhma st. Böhmov Irigačný Iris Retraktor pomáha chirurgom pri komplikovaných operáciách sivého zákalu (maturné katarakty, operácie katarakty v úzkej zrenici). Pri ho práci využívajú aj oční chirurgovia v Európe, v Ázii a USA. 

Operácia sivého zákalu - rady pred zákrokom 

Pozorne si prosím prečítajte niekoľko rád, ktoré napomôžu bezproblémovému priebehu operácií.

Operácia sivého zákalu - rady po zákroku

Čo sa deje po operácii? Priamo po operácii odchádzate domov. Na druhý deň podstúpite plánovanú kontrola. Operáciu druhého oka vykonáme približne o 7 – 14 dní.


Kedy po operácii opäť uvidíte? Rekonvalescencia po operácii sivého zákalu je veľmi rýchla. Oko ostáva po operácii neprelepené. Väčšina pacientov cíti okamžité zlepšenie videnia priamo po operácii.
Jeden až dva od zákroku vidí väčšina pacientov podľa predpokladaného želaného výsledku. U multifokálnych vnútroočných šošoviek  môže byť proces neuroadaptácie (privyknutia mozgu na novú optiku) pomalší. V niektorý prípadoch sa môže stabilizovať do niekoľkých týždňov od zákroku.

POKYNY PRIAMO PO OPERÁCII

DIOPTRICKÉ OKULIARE PO OPERÁCII

ČO MÔŽETE ROBIŤ PRVÝ MESIAC PO OPERÁCII

ÁNO

NIE

HARMONOGRAM UŽÍVANIA LIEKOV PO OPERÁCII

ANTIBIOTICKÉ KVAPKY (napr. OftaQuix) – užívajú sa 5 dní (vrátane dňa operácie)

1. - 2. deň po operácii: každé 2 hodiny 1 kvapku do operovaného oka
3. – 5. deň: 4 x denne 1 kvapku do operovaného oka

KORTIKOIDY / NSAID (napr. Yellox, Unidexa)

Yellox sa kvapká do vyminutia celého objemu kvapiek: 3 x denne 
Unidexa (momentálne neodstupná) sa kvapká do vyminutia celého objemu kvapiek:
1. - 5. deň: 4 x denne 
6. deň až do vyminutia celého objemu kvapiek: 3 x denne 

UMELÉ SLZY

Umelé slzy sa kvapkajú v prípade pocitu suchého oka podľa potreby, ideálne 4 – 6x denne do vyminutia celého objemu kvapiek. Frekvenciu kvapkania si môžete upravovať podľa potreby.

VÝŽIVOVÝ DOPLNOK S LUTEÍNOM 
Je ideálne užívať 8 týždňov; 4 týždne pred operáciou a 4 týždne od operácie.

POKYNY KU KVAPKANIU

Operácia sekundárneho sivého zákalu

S odstupom času, najčastejšie 1 - 5 rokov, po operácii sivého zákalu sa môže u niektorých pacientov objaviť tzv. sekundárny sivý zákal. U pacienta sa obyčajne prejaví subjektívnym pocitom zhoršeného, rozostretého, zahmleného videnia, prípadne zvýšeným slzením. Ide o ľahké zakalenia puzdra šošovky, v ktorom je uložená nová vnútroočná šošovka. Vzniká ako dôsledok proliferácie buniek šošovkového puzdra, vytvára tzv. Elschningove perly alebo fibrózu - zhrubnutie zadného puzdra.

Sekundárnu kataraktu diagnostikujeme počas krátkeho ambulantného vyšetrenia. Liečba je veľmi efiktívna. Pomocou špeciálneho YAG laseru ju bezbolestne ambulantne odstránime. Výkon je plne hradený zdravotnou poisťovňou bez doplatku pacienta. 

Operácie sietnice a sklovca - pars plana vitrektomia 

Sietnica je vnútorná výstelka oka. Tvorí ju niekoľko vrstiev vrátane vrstvy svetlocitlivých buniek, ktoré prenášajú svetelný vnem cez zrakový nerv do mozgu. Na sietnici sa nachádza aj miesto najostrejšieho videnia známe ako žltá škvrna (macula lutea). Sietnica je úzko prepojená so susediacim sklovcom. Sklovec je priehľadná hmota  gélovitej konzistencie, ktorá vypĺňa vnútro oka. Chorobné prejavy oboch štruktúr vzájomne súvisia. Najnebezpečnejšie sú tie, ktoré zasiahnu miesto najostrejšieho videnia na sietnici (žltú škvrnu), vyvolajú krvácanie alebo znepriechodnenie ciev sietnice. Sietnicu ohrozujú aj úrazy oka, stavy po úrazoch a niektoré typy ochorení, ktoré sa častejšie vyskytujú najmä u diabetických pacientov.

Kľúčom k úspešnej liečbe je

Lekár vyhodnotí stav pacienta a na základe toho vyberie konkrétny typ liečby: laserovú liečbu, prípadne liečbu kortikosteroidmi a antiVEGF látkami. V pokročilých prípadoch  je nevyhnutný chirurgický zákrok, operácia známa ako vitrektómia (PPV – Pars plana vitrektómia).

Vyšetrenia a operácie sietnice preplácajú v Očnom centre Dr. Böhma kompletne všetky zdravotné poisťovne.

  • PRECÍZNE VYŠETRENIA – Špeciálne vytvorený koncept vyšetrení a meraní na diagnostiku ochorení sietnice. 
  • KOMPLEXNÁ LIEČBA – Vykonávame všetky liečebné metódy a operácie sietnice. 
  • AMBULANTNÝ ZÁKROK – Operácia sietnice je mikroinvazívny ambulantný zákrok. Po operácii odchádza pacient priamo domov.  
  • 0 EUR - Vyšetrenia aj operácie sú v našom centre plne hradené zdravotnými poisťovňami.

Operácie PPV

Najčastejšou operáciou pri ochoreniach sietnice je technika pars plana vitrektómia (PPV). Jedna z najnáročnejších očných operácií prešla za ostatné roky významným vývojom. Dnes je to už mikroinvazívny ambulantný zákrok. Vstup do oka je menší ako jeden milimeter. Pacient odchádza domov priamo po zákroku. Ešte pred rokmi strávil v nemocnici tri týždne. Dnes po týždni pokojového režimu v domácom prostredí opäť plnohodnotne funguje. Pri metóde PPV odstraňuje očný chirurg najčastejšie zakrvácaný sklovec. 

Operácie sietnice sú delikátna vec. „Napriek maximálnemu úsiliu a excelentnému výkonu operatéra nemusí totiž výsledok zákroku priniesť pacientovi výrazné zlepšenie videnia. Výsledok často záleží najmä od toho, v akom stave má pacient svetlocitlivé bunky sietnice,“ pokračuje MUDr. Böhm st.


Kľúčom je často čas. Ten rozhoduje o tom, či sa dá celkový stav zlepšiť alebo už bunky sietnice nie sú funkčné.

V Očnom centre Dr. Böhma vás bude operovať špeciálne sietnicový tím v zložení: MUDr. Diego Sanchez / MUDr. Peter Böhm ml. / MUDr. Peter Böhm st. 


Neinvazívne estetické operácie - Jett Plasma 

Jett Plasma Lift Medical je patentovaná neinvazívna technológia určená na: 

  • korekciu vrások 
  • korekciu jaziev 
  • odstraňovanie malých kožných výrastkov na mihalniciach (fibrómy, Xantelasmi, hemangiomi, Veruky ) 
  • odstraňovanie chronických blefaritíd

Operácia sekundárneho sivého zákalu

S odstupom času, najčastejšie 1 - 5 rokov, po operácii sivého zákalu sa môže u niektorých pacientov objaviť tzv. sekundárny sivý zákal. U pacienta sa obyčajne prejaví subjektívnym pocitom zhoršeného, rozostretého, zahmleného videnia, prípadne zvýšeným slzením. Ide o ľahké zakalenia puzdra šošovky, v ktorom je uložená nová vnútroočná šošovka. Vzniká ako dôsledok proliferácie buniek šošovkového puzdra, vytvára tzv. Elschningove perly alebo fibrózu - zhrubnutie zadného puzdra.

Sekundárnu kataraktu diagnostikujeme počas krátkeho ambulantného vyšetrenia. Liečba je veľmi efiktívna. Pomocou špeciálneho YAG laseru ju bezbolestne ambulantne odstránime. Výkon je plne hradený zdravotnou poisťovňou bez doplatku pacienta.


Zelený zákal

Zelený zákal je ochorenie, pri ktorom je obvykle zvýšený vnútroočný tlak a pri nedostatočnej liečbe očnými kvapkami nastáva nenávratné poškodenia zrakového nervu.
Operácií je niekoľko typov. Cieľom je zlepšiť odtok komorovej vody z prednej časti oka a tým znížiť vnútroočný tlak. Výkon je plne hradený zdravotnou poisťovňou bez doplatku pacienta.

Plastiky mihalníc

Odstránenie rôznych výraskov, bradavíc, podkožných tukovitých ložísk, operácie porúch postavenie mihalníc – entropium, ektropium, odstránenie prevýsajúcej kože a tuku z oblasti mihalníc.

Laserové zákroky na sietnici

Výkon je plne hradený zdravotnou poisťovňou bez doplatku pacienta

Laserové operácie zeleného zákalu

Výkon je plne hradený zdravotnou poisťovňou bez doplatku pacienta.

Intravitreálne aplikácie liekov

Ochorenia ako vekom podmienená degenerácia žltej škvrny - makuly (VPDM – vlhká forma), diabetický edém makuly (DEM), uzávery sietnicových žíl spojených s edémom makuly, vitreomakulárny trakčný syndróm sú liečiteľné pomocou látok, ktoré sa aplikujú do priestoru oka (ako Avastin, Lucentis, Ozurdex, Eylea, Jetrea). Aplikácia prebieha ambulantnou formou za prísne sterilných pod mienok. Výkon je plne hradený zdravotnou poisťovňou bez doplatku pacienta. O preplatenie aplikovanej látky si však musí pacient zažiadať u svojej zdravotnej poisťovne.

Všetky zdravotne indikované operácie sú plne
hradené zdravotnou poisťovňou bez doplatku pacienta

Zmluvní partneri

vseobecna zdravotna poistovna union zdravotna poistovna zdravotna poistovna dovera

Copyright © 2020 Dr. Böhm. Všetky práva vyhradené. Made by TRIAD Advertising. Powered by SIMPLE WEB